За проекта

За проекта

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „Иновации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в Технически университет-София и Партньори (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е насочен към шест професионални направления

Информатика и компютърни науки
Машинно инженерство
Електротехника, електроника и автоматика
Енергетика
Материали и материалознание
Общо инженерство

Специфични цели

Проектът ще се реализира на територията на Република България и държавите-членки на Европейския съюз и включва участието на асоциирани партньори – чуждестранни университети за насърчаване на международната активност в образователния процес и на разпознаваемостта на нашите университети

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content
gaziantep escort bayan gaziantep escort suriyeli escort rus escort gaziantep rus escort gaziantep escort türbanlı escort Rus escort erotik film izle seks hikayeleri karataş escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort seks hikayeleri yavuzeli escort şehitkamil escort şahinbey escort oğuzeli escort nurdağı escort nizip escort karkamış escort islahiye escort araban escort gaziantep rus escort gaziantep rus escort mersin escort suriyeli escort gaziantep escort gaziantep escort ankara escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep travesti gaziantep escort gaziantep escort escort bayan gaziantep swinger gaziantep lezbiyen gaziantep swinger gaziantep gay