За студенти

Срещнете Вашите потенциални работодатели.

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

Публикувай обяви за стаж/работа.

ПОСЛЕДНИ ОБЯВИ

ПОПУЛЯРНИ КАТЕГОРИИ ЗА СТАЖ/РАБОТА

ТОП СЕКТОРИ

ТОП КАНДИДАТИ

СТРАНИЦАТА Е ОГРАНИЧЕНА САМО ЗА АБОНИРАНИ РАБОТОДАТЕЛИ

Ако сте работодател, просто влезте, за да видите този кандидат или купете C.V пакет, за да изтеглите автобиографията му.

ТОП Работодатели

МНЕНИЯ

Намерих работа, която ми подхожда, улесни търсенето в хиляди възможности и намирането на подходящата за мен.

ИВАН ИВАНОВ

Успях да намеря най-подходящата за мен работа.

Кремена Петрова

Намерих работа, която ми подхожда, улесни търсенето в хиляди възможности и намирането на подходящата за мен.

Стоян Иванов

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content