„Мултивак България Продакшън“ ЕООД

  • Социални връзки:

Преглед

  • Дата на основаване септември 13, 2018
  • Сектори Производство
  • Публикувани работни места 2
  • Разгледано 170

Описание на компанията

„Мултивак България Продакшън“ ЕООД

MULTIVAC е един от световните лидери в опаковъчни решения, използвани за всички видове хранителни продукти, фармацевтични, медицински продукти и промишлени стоки.
Гордеем се да определяме стандартите в областта на вакуумното опаковане чрез иновативните ни опаковъчни решения, характеризиращи се с висока надеждност, перфектна поддръжка и обслужване от над 1000 консултанти и сервизни инженери във всяка точка на земното кълбо.
В производствените ни предприятия работят повече от 6700 служители в над 85 страни по света, като 1900 от тях са в централата ни в Южна Германия.

МУЛТИВАК България ЕООД е създадена през 2008 год. като дъщерна компания на MULTIVAC Export AG, предлагаща търговско и сервизно облужване, консултантска дейност и пр. на многобройните клиенти в страната, притежаваща машини MULTIVAC и търсещи опаковъчни решения MULTIVAC.

През последните няколко години МУЛТИВАК България ЕООД се развиваше динамично и в стремежа си към диверсификация и увеличаване обема на дейност, компанията отвори производствена база в началото на 2015 год. През октомври 2015 год. като самостоятелно юридическо дружество се обособи МУЛТИВАК България Продакшън ЕООД.

МУЛТИВАК България Продакшън ЕООД работи със съвременни практики в областта на металообработването, използва нови, модерни машини, инструменти и оборудване на най-високо ниво. Без компромиси в условията на труд.

През 2016 год. МУЛТИВАК България Продакшън ЕООД постави първа копка на новото си производствено предприятие в Индустриална Зона – Божурище. През същата година компанията получи сертификат Клас А от Министерство на икономиката във връзка с инвестиционния проект в Божурище, също така бе отличен като носител на първа награда на Германската икономика за 2016 г. в категорията „Малко и средно предприятие“.

За нуждите на растящото производство на МУЛТИВАК в България, компанията организира многобройни инициативи за студенти от технически университети и ученици от професионални гимназии. Компанията предлага платени стажове и с бърз темп разраства своя персонал.

Нашите основни принципи. Опаковките предпазват нашите стоки и запазват качеството им. Да запазим стойността – това е нашата цел в цялата ни  дейност като производител на опаковъчни машини.

Ние разработваме опаковъчни решения с голяма стойност за клиентите и по този начин подпомагаме растежа, силата за иновации и трайния успех на нашите клиенти. При това задаваме стандарти по отношение на технологията, ефективността и надеждността, и обръщаме внимание на икономичното ползване на опаковъчния материал и останалите ресурси.

Съзнателно се грижим за отличните и ценни отношения с нашите клиенти, служители, търговски партньори и хората около нас, и сме надежден партньор за нашите акционери.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content