СИЛВЪР СТАР ПРЕМИУМ МОБИЛИТИ ЕАД

Преглед

  • Дата на основаване януари 1, 2023
  • Сектори Транспортна техника и технологии
  • Публикувани работни места 6
  • Разгледано 366

Описание на компанията

Силвър Стар Премиум Мобилити е най-новата компания във фирмена група Силвър Стар. В портфолиото на компанията ще откриете качествени употребявани леки, лекотоварни и товарни автомобили с марка Мерцедес-Бенц, и не само. Програмата на производителя на Mercedes-Benz, Setra, FUSO & Smart за употребявани леки автомобили „Mercedes-Benz Certified“ гарантира доказана история на всеки автомобил, възраст до 48 месеца и пробег до 100 000 км.

В уебсайта на фирмената група, наред с широката гама от употребявани автомобили, ще намерите и информация относно други услуги, предлагани от компанията. Ще откриете нашите услуги в следните локации: София, Пловдив, Варна и Бургас.

Бихте могли да осъществите контакт с отдел Човешки ресурси на имейл адрес: careers@premiummobility.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content