Преглед

  • Дата на основаване ноември 9, 2021
  • Сектори Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи , Автомобилна електроника - Интелигентни транспортни системи , Изкуствен интелект
  • Публикувани работни места 1
  • Разгледано 45

Описание на компанията

AdVentura Works is an award-winning Swiss tech startup. We are building a solution for teleoperation and automation of industrial vehicles in the warehouse. We help our clients tackle employee shortages and improve warehouse efficiency and safety by leveraging robotics, autonomous driving, ML&AI, computer vision, collaborative intelligence, and other advanced technologies.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content
gaziantep escort bayan gaziantep escort suriyeli escort rus escort gaziantep rus escort gaziantep escort türbanlı escort Rus escort erotik film izle seks hikayeleri karataş escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort seks hikayeleri yavuzeli escort şehitkamil escort şahinbey escort oğuzeli escort nurdağı escort nizip escort karkamış escort islahiye escort araban escort gaziantep rus escort gaziantep rus escort mersin escort suriyeli escort gaziantep escort gaziantep escort ankara escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep travesti gaziantep escort gaziantep escort escort bayan gaziantep swinger gaziantep lezbiyen gaziantep swinger gaziantep gay