СПЕЦИАЛИСТ, ПРИЕМ АВТОМОБИЛИ MERCEDES-BENZ

Постоянна работа @СИЛВЪР СТАР ПРЕМИУМ МОБИЛИТИ ЕАД в Автомобилна техника
  • гр. София, п.к. 1839, р-н Кремиковци, ул. „Челопешко шосе” № 52 Вижте на картата
  • Дата на публикуване : юни 10, 2024
  • Кандидаствай преди : юни 25, 2024
  • 0 Приложение(я)
  • Преглед(и) 45
Работа по имейл
  • Сподели:

Подробности за работата

  • ID на работа 24411
  • Опит По-малко от 1 година
  • Квалификации Бакалавърска степен

Описание на работата

СПЕЦИАЛИСТ, ПРИЕМ АВТОМОБИЛИ MERCEDES-BENZ

Прикачени файлове

Други работни места, които може да харесате

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content