Стажант-програмист Платежни системи

Стаж @DATAMAX – ДАТАМАКС АД в Компютърни системи и технологии Работа по имейл
  • Сподели:

Подробности за работата

  • ID на работа 24488
  • Опит Без опит
  • Квалификации Бакалавърска степен

Описание на работата

ЛЕТЕН СТАЖ 17.07.-31.08.2024 в Датамакс АД за Програмист Платежни системи

Компанията ни е специализирана в изграждането на интегрирани информационни системи с финансово-икономическа насоченост.

И тази година предлагаме платена стажантска програма за млади специалисти-студенти (последна или предпоследна година в университета), които имат желание да добиват практически опит при разработване на компоненти за приложения на банкова платежна система.

Тук можете да участвате в реални проекти и да ползвате наличната информационна база. За нас е важно всеки стажант да успее да навлезе и вникне в работния процес и да придобие реални и полезни знания за длъжността. С възможност за предложение за работа в някой от отделите ни, след приключване на стажа.

Затова при нас, следвайки постъпково изпълнение на реално приложими функционалности:

– Ще се запознаете с цялостния процес на обработка  на платежен документ, чрез самостоятелна задачка, реализирана с вътрешно скриптовия ни език.

– Ще се запознаете с основната терминология в банковите системи и в частност банково счетоводство, като ще участвате активно в процеса на тестване  и осмисляне на счетоводния процес.

– Ще натрупатe опит в програмирането на SQL, PL/SQL, Oracle БД  и  многослойни системи клиент сървър  чрез учебни  материали за SQL и PL/SQL заедно с примери за упражнения за работа с данните в учебната  база на Oracle, както и създаване на нови функционалности в банковата ни система.

–  Ще придобиете  знания за работа с операционни системи Linux, Source control system GIT.

Стажът протича в офиса ни, в центъра на гр. София. Има възможност за 6 до 8-часова практика, от понеделник до петък, с осигурено работно място за всеки студент. Продължителността на стажа е 17.07.-31.08.2024 г.

Изисквания към студентите:

– Теоретични знания за основи на програмиране, SQL, HTML, CSS.

– Да сте запознати с релационни бази от данни.

– Английски език – работно ниво.

– Аналитични и комуникативни умения, задълбоченост, самостоятелност, умение за изслушване и вслушване.

За да кандидатствате за стаж, моля свържете се с Тихомира Иванова:

Email: tnedelcheva@datamax.bg

Mobile: + 359 884 266 585

Други работни места, които може да харесате

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content