Стипендия на КЦМ 2000 АД

 

 

КЦМ 2000 АД обявява конкурс за СЕДЕМ стипендии по 400 лв. месечно за всяка от тях и за една академична учебна година (2020/2021 год.) за студенти бакалавър или магистър от специалност в направленията: МАШИНОСТРОЕНЕ, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ, ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИЗАЦИЯ,  МЕТАЛУРГИЯ, ХИМИЯ и ФИЗИКА.

 

Кой може да кандидатства?
Ако сте студент, редовна форма на обучение в последните две годиниза придобиване  на  висша  образователна  степен  бакалавър  или магистър по специалност в горе-посочените направления и:

  • Успех не по-нисък от мн. добър 4.50;
  • Нямате навършени 25 години;
  • Сте български гражданин.

 

Как да кандидатствате?
С  есе  на  тема „Ролята на цветните метали за съхранението  на енергия“ или  „Индустрия 4.0. и производството на цветни метали“, с максимален обем от 3 стандартни машинописни страници (1800 знака).

Какви други   документи следва да представите?

  • Формуляр  за  кандидатстване  по  образец. Формулярът  можете  да изтеглите от сайта на КЦМ 2000 АД: www.kcm2000.bg, или да го получите на посочен от Вас имейл;
  • Академична справка, съдържаща информация за средния успех от курса на обучението до момента на кандидатстване (за студентите от чуждестранни университети – преведени и легализирани документи, които удостоверяват условията за кандидатстването);
  • Препоръки от предишни работодатели или информация за участие в български и/или международни проекти, програми и стажове (ако има такива).

 

Мотивационното есе и съпътстващите документи се подават на имейл stipendia.kcm@kcm.bg, до 15.06.2020г.

 

При възникване на въпроси относно стипендията, свържете се с нас на тел.: 032 / 609 262

 

Забележка: За студентите, които са получавали Стипендия КЦМ предходни години, размерът на стипендията е 200 лв. на месец.

 

На  събеседване  ще  бъдат поканени  само  кандидатите, одобрени след предварителен подбор по документи и оценка на есето. Документите  ще  бъдат  разглеждани  при  пълна  конфиденциалност, според изискванията на ЗЗЛД.