СТИПЕНДИЯ "ОБУЧАВАМ СЕ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАМ В БЪЛГАРИЯ"

  • Stipendiq_3mart_2020.jpg

 

СТИПЕНДИЯ

„ОБУЧАВАМ СЕ В ТУ-СОФИЯ И ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАМ В БЪЛГАРИЯ“

ЧАСТ ОТ КАМПАНИЯТА АКО СИ ДАЛ, НЕ СИ ЖИВЯЛ НАПРАЗНО...

 

По случай Националния празник - 3 март, фирма "ЕГТ Интерактив" ЕООД отпуска годишна стипендия в размер на 5000 лв. (пет хиляди лева), изплатима еднократно, за студент от Факултет по приложна математика и информатика, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт - специалност "Компютърни системи и технологии (на немски език)" или от Факултет по компютърни системи и технологии  редовно обучение, бакалавърска степен, 3-ти или 4-ти курс в Техническия университет - София.

Стипенцията е за подпомагане на студентското обучение и ще съдейства за реализиране на бъдещи кариерни цели.

"ЕГТ Интерактив" ЕООД си запазва правото да покани стипендианта на стаж/обучение в компанията, като стипендиантът при проявен интерес и постигнати резултати ще има възможност за професионална реализация.

Кандидатстването за стипендията „Обучавам се в ТУ-София и ще се реализирам в България“ се  извършва чрез: подаване на заявление от студента, придружено с мотивирано становище (на студента). Ще се вземат предвид успеха, развитието, постиженията и отношението на студента към учебния процес в Университета, както и неговите бъдещи планове за реализиране в сферата, в която е избрал да се развива.

Заявлението трябва да бъде придружено и със служебна бележка за общ среден успех от предходните години, който трябва да е минимум 4,50. Препоръчително е да се предоставят и копия на документи (сертификати), удостоверяващи участия в олимпиади, състезания, обучения, научни конференции, разработени проекти, национални програми, културни и спортни мероприятия и други учебни и извънучебни дейности.

Подборът на стипендиантите ще се извърши по документи и след проведено интервю от комисия, назначена със заповед на Ректора на ТУ-София.

 

Документи за кандидатстване:

1.  Попълнено заявление за кандидатстване (може да бъде свалено от ТУК);

2.  Служебна бележка от Университета с информация за общ среден успех от 1 и 2 курс или от 1 до 3-ти курс, издадена от факултетната канцелария;

3.  Мотивирано становище до 1 (една) страница, съдържащо следната информация:

  • кратко описание на образование, опит, интереси и извънучебни дейности;
  • мотивирането за обучение и развитие в областта, в която са избрали да се обучават и защо искат да се реализират в България.

4.  Копия на сертификати от обучения, грамоти от състезания/олимпиади и други.

 

Документите се приемат в център Кариера и възпитаници (алумни) на Техническия университет - София, блок 12, зала № 12113 или сканирани на имейл: career@tu-sofia.bg

Срок за кандидатстване: от 04.03.2020 година до 31.05.2020 година.

ВАЖНО! Във връзка с въведеното извънредно положение и въведено отдалечено обучение до 12.04.2020г. (включително) служебната бележка от университета (т.2 от документите) може да се подадe допълнително или ще бъде заверена по служебен път.