Информация за ДКЦ

Информация за ДКЦ

Център „Кариера и възпитаници (алумни)(ЦКВ) на Техническия университет – София е позициониран е в 12 блок, каб. 12 122 и зала 12 113.

Презентации за дейността на Център „Кариера и възпитаници (алумни) BG / ENG и презентация за студентите

Клип - представяне на Център „Кариера и възпитаници (алумни)“

Клип - Настоящи и бъдещи инженери

ЦКВ подпомага комуникацията между бизнеса, академичните среди и възпитаниците на ТУ – София.

Център „Кариера и възпитаници (алумни)“ на ТУ-София:

 • Предоставя услуги, свързани с кариерното развитие на възпитаниците на ТУ – София;
 • Създава, поддържа и развива система за комуникации с кандидат-студенти, възпитаници на университет и бизнеса, чрез които да утвърждава престижа на ТУ – София като водещо висше училище в областта на инженерните науки.
 • Привлича възпитаниците на ТУ – София и представителите на бизнеса за подобряване условията и качеството на учебния процес, свързано с материалната база, учебните програми, студентските практики и кариерната реализация на завършващите студенти.
 • Събира и обработва информация за реализацията на възпитаниците на ТУ – София чрез осъществяване на обратна връзка.

В ЦКВ са регистрирани няколко хиляди студенти от всички специалности на университета, като мейл-листа с новорегистрираните студенти се актуализира ежедневно.

Регистрацията в ЦКВ става чрез попълване на регистрационна бланка на career.tu-sofia.bg.

Всички регистрирани студенти биват включени в базата данни на центъра и получават по актуална информация относно:

 • свободни работни позиции;
 • стажантски програми;
 • стипендии, конкурси;
 • обучителни семинари и курсове;
 • покани за презентации на фирми;
 • дни на отворените врати;
 • покани за мероприятия от университетско значение;
 • други мероприятия, полезни за тяхното професионално ориентиране.

Основен момент в работата със студентите е ежедневното провеждане на срещи, дискусии и консултации. Чрез тях студентите биват информирани относно подготвяне на документи за кандидатстване за работа/стаж, поведение по време на интервю и други дейности, свързани с тяхното кариерно развитие. Консултациите биват индивидуални и групови.

В полза на студентите са и различните информационни материали, с които разполага ЦКВ. От партньори на Университета се получават списания, обучителни материали, полезни информационни брошури.

Хиляди (около 2 600) са работодателите и организациите, които осъществяват контакт с ЦКВ. Работата с тях се състои в разпространение сред студентите на информация относно стажантски програми, свободни работни места, стипендии, провеждане на фирмени представяния. Тази информация се разпространява по няколко начина:

 • изпраща се до студентите, регистрирани в ЦКВ;
 • помества се на Интернет страницата на ЦКВ;
 • предава се за информация на факултетните канцеларии;
 • обявите се поставят на специално предвидени за тази цел табла, разположени в учебните корпуси.

В комуникацията с работодателите основен момент е и организирането на фирмени представяния пред студентите.

Петнадесет поредни години от Центъра се организира и провежда изложението на работодатели – Дни на кариерата. Изложението дава възможност за директен контакт между студентите и фирмите, техни потенциални работодатели, които представят информация за своята дейност, за свободни работни и стажантски позиции. От своя страна студентите се запознават лично с представителите на фирмите, оставят свои автобиографии, получават отговори на своите въпроси. В рамките на мероприятието всяка година се провеждат и повече от 20 фирмени мултимедийни презентации. Участниците са фирми с различни сфери на дейност. Присъстват както български, така и международни компании, лидери в съответните професионални области. Сред компаниите – участнички са: Теленор, А1, Vivacom, Либхер, НР, VMware, Hyundai Heavy Industries CO., Unicredit bulbank, АЕЦ Козлодуй, Ръководство на въздушното движение, Уестиингхауз, Луфтханза и други.

Всяка пролет ЦКВ организира и изложението “Стажове”. По време на изложението работодателите се срещат със студентите и им предлагат стажантски позиции.

В ЦКВ са регистрирани (в алумни мрежа) и бивши възпитаници – алумни на Университета.

Целите на Алумни мрежата са:

 • Насърчаване на сътрудничеството и комуникацията между възпитаниците на ТУ-София;
 • Осигуряване на достъп и обмен на информация, насърчаване на съвместни инициативи;
 • Приобщаване на възпитаниците на ТУ-София чрез организиране на работни срещи, конференции, събития, форуми;
 • Насърчаване и съдействие за професионалната реализация и провеждане на обучителни стажове и практики;
 • Подпомагане на студенти и млади учени в тяхното обучение в университета и професионалната им реализация, чрез организиране на студентски изяви, отпускане на стипендии, организиране на конкурси, менторство, партньорство по различни проекти и др.;
 • Подобряване на условията и качеството на учебния процес, свързано с материалната база и учебните програми;
 • Подпомагане при организирането на събития – семинари, изложби  и други инициативи, свързани с научни постижения на студентите; развитие и популяризиране на идеи и проекти на изявени студенти и млади учени;
 • Съдействие при необходимост от информационни и консултантски услуги за възпитаниците на ТУ – София;
 •  Осигуряване на обратна връзка от работодателите за възпитаници на ТУ-София относно качеството на обучението в ТУ-София;
 •  Популяризиране на дейността на ЦКВ

Регистрацията в ЦКВ става чрез попълване на регистрационна бланка на специално разработената за целта платформа alumni.tu-sofia.bg. Всички регистрирани алумни биват включени в базата данни на ЦКВ и получават актуална информация.

За контакт:

1. маг. инж. Галя Далаклиева – главен експерт, тел. 02/965 22-03; *Поради технически причини линията не работи!

2. псих. Десислава Киякова-Стоименова –  тел. 02/965 28-42; каб. 2423-В или зала 12 113, е-mail: psy@tu-sofia.bg

3. ст. експерт Мая Манова – тел. 02/965 34-40; каб. 12 122; *Поради технически причини линията не работи! mmanova@tu-sofia.bg

 

      Потърси ни!

      Очакваме те в зала 12 113

 

Референции за дейността на Център „Кариера и възпитаници (алумни)“

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content
gaziantep escort bayan gaziantep escort suriyeli escort rus escort gaziantep rus escort gaziantep escort türbanlı escort Rus escort erotik film izle seks hikayeleri karataş escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort seks hikayeleri yavuzeli escort şehitkamil escort şahinbey escort oğuzeli escort nurdağı escort nizip escort karkamış escort islahiye escort araban escort gaziantep rus escort gaziantep rus escort mersin escort suriyeli escort gaziantep escort gaziantep escort ankara escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep travesti gaziantep escort gaziantep escort escort bayan gaziantep swinger gaziantep lezbiyen gaziantep swinger gaziantep gay