София 1000, Бул. "Климент Охридски" №8

учебен корпус 12, каб. 12 122, зала 12 113

тел. 02 / 965 34-40

е-mail: career@tu-sofia.bg

www.career.tu-sofia.bg

Директор на Център "Кариера и възпитаници (Алумни)"

маг. пед. Силвия Янева-Стоянова - тел. 965 34-40

 

гл. експерт Център "Кариера и възпитаници (Алумни)"

Магдалена Василева - тел. 965 22-03

 

гл. експерт Център "Кариера и възпитаници (Алумни)"

Галя Далаклиева -  тел. 965 22-03

 

гл. експерт Център "Кариера и възпитаници (Алумни)"

Недка Вълчева - тел. 965 22-03