София 1000, Бул. "Климент Охридски" № 8

учебен корпус 12, каб. 12 122, зала 12 113

тел. 02 / 965 34-40 - Поради технически причини линията не работи!

е-mail: career@tu-sofia.bg

www.career.tu-sofia.bg

 

 

 

гл. експерт Център "Кариера и възпитаници (алумни)"

маг. инж. Галя Далаклиева -  тел. 965 22-03 - Поради технически причини линията не работи!

 

гл. експерт Център "Кариера и възпитаници (алумни)"

психолог Десислава Киякова-Стоименова -  тел. 965 28-42

e-mail: psy@tu-sofia.bg