Реклама

Осъществяване на рекламна дейност

Рекламен банер – представлява рекламно каре с изображение и текст по желание на клиента, поместени на сайта на Център "Кариера и възпитаници (Алумни)" за период от два месеца.

Техническите параметри, на които трябва да отговаря банера са:

- размери: wight:250px, height:250px

- файлов формат - JPG, PNG, GIF.