Реклама

Такси за осъществяване на рекламна дейност

Рекламен банер – представлява рекламно каре с изображение и текст по желание на клиента, поместени на сайта на Център "Кариера и възпитаници (Алумни)" за период от два месеца.

Техническите параметри, на които трябва да отговаря банера са:

- размери: wight:250px, height:250px

- файлов формат -  jpg, png, gif.

цена: 350.00 лева

 

Посочените цени са без ДДС.