Начало > Правила и условия за ползване на сайта

Правила и условия за ползване на сайта

Моля прочетете този документ внимателно. Той съдържа условията за достъп до сайта на Център "Кариера и възпитеници (алумни)" (ЦКВ) към Техническия университет – София career.tu-sofia.bg и използването му. Ако не приемате условията, посочени тук, моля не използвайте сайта. Използването на сайта ще си счита за израз на съгласие с посочените условия. ЦКВ си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като ревизираните условия ще бъдат публикувани на адрес career.tu-sofia.bg

Вие се съгласявате, че ще използвате сайта на ЦКВ към ТУ-София съгласно всички допълнителни изисквания, които ще бъдат обявявани при нас.

Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на ЦКВ. Неоторизиран опит за сваляне/качване на информация или промяна на информация от нашата страница е злоупотреба и е абсолютно забранено.

Условия за ползване от Студенти:

1. Регистрация

 • Вие трябва да сте обучаващ се или завършил ТУ-София, за да използвате този сайт. Посещавайки нашия сайт и приемайки да спазвате нашите условия, вие гарантирате пред нас, че сте правоспособен и дееспособен да съблюдавате нашите правила. Вие разбирате и приемате, че ще използвате сайта, по начин, съобразен с всички нормативни изисквания.
 • При регистрация в страницата на ЦКВ се изисква информация като име , имейл и др. ЦКВ уважава Вашето право за конфиденциалност на личните данни. Затова Ви уверява, че информацията, която ще получим, става част от Вашата лична база данни и с нея няма да бъде злоупотребявано. Тя няма да бъде използвана за други цели, освен тези, свързани с дейността на ЦКВ. (Закон за защита на личните данни)
 • С цел предоставяне на услугата е необходима комуникация между Вас и ЦКВ посредством имеил и телефон. Това се налага при потвърждения при кандидатстване, информация за нови функции на ЦКВ, предложения за стажантски и работни позиции.

2. Употреба на съдържанието:

 • ЦКВ Ви дава правото да използвате съдържанието в сайта за лична употреба, с нетърговски цели;
 • Съдържанието в сайта е собственост на ЦКВ и/или неговите партньори, доставчици и клиенти. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибуторите или показвате това съдържание с публична или нетърговска цел под каквато и да е форма.
 • Публикуваните контакти на фирми и представители на фирми, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно кандидатстване по обявени позиции. Вие се съгласявате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

3. Кандидатстване:

ЦКВ контролира съдържанието на обявите и е посредник при взаимоотношенията между работодатели и кандидатите. Въпреки усилията на ЦКВ да гарантира достоверността на данните и работодателите, не във всички случаи това е възможно и съществува риск. Очакваме, че ще проявите необходимото внимание при използването на публикуваната обява.

4. CV-та:

След потвърдено съгласие от страна на собственика на CV-то то се предоставя на трети лица, а именно бъдещи работодатели.


5. Общи условия:

 • ЦКВ не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието.
 • ЦКВ не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.
 • ЦКВ не поема отговорност за пропуснати ползи и /или нанесени вреди в следствие употреба на сайта.

Център „Кариера и възпитаници (алумни)“ на ТУ-София е администратор на лични данни. При попълване на онлайн платформата, Вие доброволно предоставяте Вашите лични данни и ние ще ги обработваме за следните цели: подбор на кандидати за стаж и работа; подбор на кандидати за стипендии, актуални в рамките на следващите две години, освен ако изрично не заявите вашето несъгласие; свързване с кандидати във връзка с целите на подбори за стаж и работа; свързване с кандидати във връзка предоставяне на обратна връзка за анализ на дейностите.

Личните данни, предоставени за тези цели, ще бъдат съхранявани за срок до две години и могат да бъдат предоставени на фирми - работодатели, в качество им на обработващи личните данни.

Имате право да поискате изтриване, коригиране или блокиране на личните данни, ако обработването им не отговаря на изискванията на действащото законодателство или надхвърля посочените цели.

 

Условия за ползване от работодатели:

1. Регистрация:

 • При регистрация в сайта на ЦКВ изисква информация, която да Ви идентифицира като юридическо лице – работодател. Ние използваме тази информация само за предоставяните услуги. ЦКВ се задължава да не предоставя тази информация на трети лица.
 • Вие декларирате, че данните, предоставени от Вас при регистрирането са верни и достъпни.
 • Вие декларирате, че представлявате и сте упълномощено лице.
 • В случай на съществуващо несъответствие в данните, Вие се задължавате да прекратите ползването на сайта, до отстраняването на несъответствието.
 • С цел предоставяне на услугата е необходима комуникация между Вас и ЦКВ посредством имеил и телефон. Това се налага при потвърждения при кандидатстване, административни имейли, информация за кандидатури.

2. Публикуване на информация:

 • Вие декларирате, че всички публикувани от Вас обяви са за реални и актуални позиции.
 • Вие се съгласявате, че ще използвате сайта в съответствие с настоящите правила и действащото българско законодателство.

Вашата обява не може да съдържа:

 • препратки към Вашия сайт с цел реклама;
 • материали, които нарушават или не зачитат основните човешки, интелектуални или публични права;
 • каквото и да е съдържание със сексистки, нецензуриран, обиден, заплашителен, неприличен характер, което би могло да постави в неудобно положение или да оскърби трето лице.

ЦКВ запазва правото си да не публикува обяви, които по своя преценка счита за неприемливи или непълни.

ЦКВ запазва правото си да прекрати предоставяната услута в случай, че има подозрения за нарушаване условията на ползване.

С цел гарантиране  надеждността и сигурността на услугата, ЦКВ запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушени на условията на ползване.

ЦКВ се съгласява да не предоставя информация на трети лица, само в случаите, посочени в горната точка или ако за това има изрично съгласие.

3. Употреба на съдържанието:

 • Съдържанието в сайта е собственост на ЦКВ и/или неговите партньори, доставчици и клиенти. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибуторите или показвате това съдържание с публична или нетърговска цел под каквато и да е форма.
 • Публикуваните контакти на фирми и представители на фирми, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно кандидатстване по обявени позиции. Вие се съгласявате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

4. Общи условия:

 • ЦКВ не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието.
 • ЦКВ не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми

Център „Кариера и възпитаници (алумни)“ на ТУ-София е администратор на лични данни. При попълване на онлайн платформата, Вие доброволно предоставяте Вашите лични данни и ние ще ги обработваме за следните цели: предоставяне на информация за стаж и работа на кандидати; предоставяне на информация за стипендии на кандидати, актуални в рамките на следващите две години, освен ако изрично не заявите вашето несъгласие; свързване с кандидати във връзка с целите на подбори за стаж и работа; предоставяне от вас на обратна връзка за анализ на дейностите.

Личните данни, предоставени за тези цели, ще бъдат съхранявани за срок до две години и могат да бъдат предоставени на студенти - кандидати, в качество им на обработващи личните данни.

Имате право да поискате изтриване, коригиране или блокиране на личните данни, ако обработването им не отговаря на изискванията на действащото законодателство или надхвърля посочените цели.