Полезна информация

Колко стресираща е Вашата работа?
Как да си по-продуктивен по време на упражнения или лекции?
Какво трябва да знаем, когато напускаме работатa си?
Въпросник за професионални интереси (Гилфорд-Цимерман)
Влияе ли Ви смяната на времето?
С какво може да ни е полезен психолога
Тест за измерване способността за комуникация
Автентичността – фактор при кандидатстване за стаж/работа
Тест за професионално ориентиране
Адаптацията на студентите през първата година в университета
Карта на интересите (А. Е. Голомшток)
Тест Холанд
Тест за определяне на насочеността на стремежите
Въпросник за определяне на психологичния тип личност
Личностен въпросник за диагностика на «синдрома на емоционално изгаряне» - Burn-out
ЛИЧНОСТЕН ТЕСТ
ТЕСТ - КАКЪВ Е ВАШИЯТ СТИЛ НА ОБЩУВАНЕ?
"ТЕСТ ЗА ОЦЕНКА НА ЛИЧНОСТНИТЕ ОСОБЕНОСТИ" - изследване на личността с помощта на Фрайбурския личностен въпросник "FPI"
Психологически тест за диагностика на профила на мисленето и нивото на креативността
Психологически тест за изследване на емоционалната интелигентност от Кристоф Андре
ТЕСТ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА СТРЕС
ТЕСТ ЗА МОТИВАЦИЯ КЪМ УСПЕХА
КАРТА ЗА БЪРЗО ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА "ЗАБАВАТА (ПАРТИТО)" от Ричард Бойлс
КОГА Е НЕОБХОДИМО ДА ПОСЕТИМ ПСИХОЛОГА?
ЕМОЦИОНАЛНО ПРЕГРЯВАНЕ (БЪРНАУТ) - ЗАЩО СЕ ПОЯВЯВА И КАК ДА СЕ СПРАВИМ С НЕГО!
СТРЕСОВИ СИТУАЦИИ В РАБОТНА И УЧЕБНА СРЕДА
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
ВИДЕО КЪМ КАНДИДАТУРАТА ЗА РАБОТА
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТРИКОВЕ ЗА ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА
УМЕНИЯ И ЧЕРТИ, КОИТО ТЪРСЯТ МЕНИДЖЪРИТЕ ПО НАЕМАНЕ
НЕФОРМАЛНО ИНТЕРВЮ
Как да подходим към въпроса: "Какво ви мотивира?" по време на интервю
Как да подходим към въпроса: "Каква заплата очаквате?" по време на интервю
Какво представлява мобингът на работното място?
АНКЕТА - КАКВО Е МОЕТО CV?
Защо НЕ ви наемат?
КАК ДА ОТГОВОРИТЕ НА ВЪПРОСА "Разкажете ми за себе си"
ВИДОВЕ ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА
КОИ СА СПЕЦИФИЧНИТЕ УМЕНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИНЖЕНЕРНА ПОЗИЦИЯ?
ДА ВКЛЮЧИТЕ ИЛИ НЕ СНИМКА В CV-ТО СИ?