A-LIGN

https://www.a-lign.com/

A-LIGN е водещ лидер в Киберсигурността и ИТ Одита и една от най-бързо растящите частни компании  на Американския пазар. Бързо развиващият се доверен бранд набира разпознаваемост с няколко локации и в Европа, а от 2019 година вече и в България.

Фокусирани сме върху одита на технологичната инфраструктура, политиките и операциите на компаниите, за да гарантираме спазването на техния отраслов стандарт.
Също така работим с компании за проактивна оценка на техните нужди от киберсигурност и извършване на необходими тестове на киберсигурността.

A-LIGN действа като надежден партньор в консултациите, одита и оценката. Ние гарантираме, че бизнесът отговаря на стандартите за съответствие, помагаме да смекчим рисковете свързани със сигурността на информационните технологии и оценяваме целостта на данните на компанията, тъй като е свързана с изпълнението и успеха на общите цели на бизнеса.

A-LIGN

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок