ABB - АББ България ЕООД

http://new.abb.com/bg

AББ е енергиен концерн с централен офис в Цюрих, Швейцария. Тя е водеща компания в областта на енергетиката и автоматизацията със стабилни позиции в основни бизнес направления. АББ оперира в България чрез една компания с централен офис в София, както и офиси и клонове в пет локации в страната.

ABB - АББ България ЕООД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок