ACM OOД

http://acm-bg.com/index.php?m=910&lang=1

АСМ ООД е частна българска търговска компания, основана през 1996 г. Фирмата е оторизиран дистрибутор за България на 3M (САЩ), Eaton (САЩ),  AVE (Италия), Flir (САЩ) и Baur (Австрия). 

Фирмата разполага с търговски офиси и складови бази в София, Стара Загора и Варна. 

АСМ е член на Българска Асоциация на Електротехниката и Електрониката - БАСЕЛ.

ACM OOД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок