Actavis - Балканфарма-Дупница АД

http://www.actavis.bg/bg/default.htm

Актавис България е част от водещата в световен мащаб американска фармацевтична компания - Actavis plc (NYSE: ACT), която е специализирана в разработването, производството и продажбата на генерични, оригинални и био-подобни продукти.

В България Актавис има два завода – в градовете  градовете Дупница и Троян, които са специализирани в различни производствени технологии.

Заводът в Дупница е сред най-големите фармацевтични производители на твърди лекарствени форми в Европа, а продуктите му се реализират в над 50 страни по света. В последните 10 г. в завода се изпълнява мащабна инвестиционна програма, насочена към изграждане на  нови мощности и съоръжения, модерно обзаведени лаборатории за контрол на качеството на продуктите, усъвършенстване на системите по качество, автоматизация, развойна дейност, съвременни системи за опазване на околната среда, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и професионално развитие на служителите.

Чрез своята стажантска програма, заводът осигурява за младите хора възможности за кариерно ориентиране и успешно навлизане на пазара на труда и  професионална реализация в България. Ежегодно програмата привлича голям брой кандидати за стаж в различни професионални направления.

Повече информация за възможностите за стаж, отпускане на стипендии, свободни работни места и начини за кандидатстване можете да намерите на сайта на компанията www.actavis.bg - страница „Кариери“.

Actavis - Балканфарма-Дупница АД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок