"ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД

https://geocon.bg/

Геокон е продуктова софтуерна компания, създадена през 1997 год. в Берлин. През 2003 год. в България се създава силен технически екип. който разработва, постоянно усъвършенства, имплементира и поддържа собствените софтуерни решения за повишаване на ефективността при планиране, отчитане и цялостно управление на персонала за многобройните корпоративни клиенти в Европа. С нашите продукти ние спестяваме време, усилия и средства на всички тях и това дава смисъл на ежедневния ни труд.

Имаме офиси в София, Габрово и Бургас. Ползваме различни придобивки, които са насочени към развитие, добър баланс между работа и личен живот, поддържане на добро здраве. Обстановката и колегите допринасят за по-успешно справяне и дългосрочно задържане на екипа във фирмата. 

"ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок