"Холсим България" АД

https://www.holcim.bg/

"Холсим България" АД е част от световния лидер на пазара на строителни материали и иновативни решения – „Холсим“ Лтд. (Holcim Ltd.) с предприятия в около 70 държави на всички континенти.

В България компанията присъства над 20 години чрез дъщерните си дружества, които произвеждат цимент, инертни материали и бетон. В своята дейност „Холсим“ прилага и разпространява най-добрите световни практики в областта на добива и преработката на суровини, опазването на околната среда и приноса към кръговата икономика. Дружествата ни осигуряват работа на над 400 души в страната.

 

"Холсим България" АД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок