"ЗАВОД ЗА ОПТИКА" АД

http://pfo-bg.com

"ЗАВОД ЗА ОПТИКА" АД произвежда и продава прецизни оптични компоненти, оптични покрития, оптични и оптико-механични сборки и изделия. Предприятието предлага на своите клиенти дизайн и инженеринг на оптични продукти и системи и доставка на оптични елементи по спецификация на клиента.

"ЗАВОД ЗА ОПТИКА" АД разполага със собствена производствена база, състояща се от пет корпуса с 4 204 кв. м. застроена площ и 19 118 кв. м. разгърната площ.