10 години форум "Стажове"

Уважаеми работодатели, 
 
 
Предстои 10-тата поредна, юбилейна година на традиционно провеждания форум в ТУ-София, изложение на работодатели "СТАЖОВЕ", което ще се проведе на 18 май
 
 
2022 г. на територията на ТУ- София и на 19 май 2022г. във филиала ни в гр. Пловдив.

 

10 години сме заедно, даваме възможност на нашите студенти да търсят и да разкрият своите способности и да станат отлични инженери и специалисти.

 

Надяваме се да проявите интерeс към този важен за Техническия университет – София форум.

 

За да заявите официално участието си, моля изпратете запитване на имейл: career@tu-sofia.bg