ДА ВКЛЮЧИТЕ ИЛИ НЕ СНИМКА В CV-ТО СИ?

  • 12.jpg

 

ДА ВКЛЮЧИТЕ ИЛИ НЕ СНИМКА В CV-ТО СИ?