Какво представлява мобингът на работното място?

  • Work_3.1.jpg

 

Какво представлява мобингът на работното място?