КОИ СА СПЕЦИФИЧНИТЕ УМЕНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИНЖЕНЕРНА ПОЗИЦИЯ?

  • 2.jpg

 

КОИ СА СПЕЦИФИЧНИТЕ УМЕНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИНЖЕНЕРНА ПОЗИЦИЯ?