ЛИЧНОСТЕН ТЕСТ

  • VR_Test.jpg

 

Настоящия личностен тест е насочен към хора, които желаят да опознаят себе си или да открият още качества и умения, за които не подозират, че притежават.

Основна цел на теста е да се разберат силните и слаби страни, които са неразделно свързани с различните сфери в живота, като: кариерна реализация, навици на работното място, семейство, приятелства и други отношения.

Теста отнема по-малко от 12 минути. Може да започнете попълването ТУК.

Приятно попълване!