Психологически тест за диагностика на профила на мисленето и нивото на креативността

  • Photo_Test.jpg

 

Психологически тест за диагностика на профила на мисленето и нивото на креативността