"ТЕСТ ЗА ОЦЕНКА НА ЛИЧНОСТНИТЕ ОСОБЕНОСТИ" - изследване на личността с помощта на Фрайбурския личностен въпросник "FPI"

  • Psychological test_pic.jpg

 

"ТЕСТ ЗА ОЦЕНКА НА ЛИЧНОСТНИТЕ ОСОБЕНОСТИ"- изследване на личността с помощта на Фрайбурския личностен въпросник "FPI". Въпросникът  дава яснота за едни от най-важните свойства на личността.