Албена Радева, Експерт подбор и развитие на персонал в ,,Арексим Инженеринг‘‘ ЕАД, каниндатът за работа впечатлява с откритата комуникация, увереност, компетентност...

На въпросите ни, относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо", отговаря Албена Радева - Експерт подбор и развитие  на персонал в ,,Арексим Инженеринг‘‘ ЕАД

 

 Име на фирмата/организацията:

,,Арексим Инженеринг‘‘ ЕАД

 

Дейността на фирмата/организацията е...

„Арексим Инженеринг“ ЕАД е модерна, бързоразвиваща се компания в областта на преработката на полимери и производството на инструментална екипировка с производствена база в гр. Смолян.

Произвеждаме повече от 1200 вида продукти от технологична пластмаса за над 25 различни български и чуждестранни клиенти, преработваме годишно над 7000 тона инженерна пластмаса и посрещаме непрестанно нарастващите нужди на своите клиенти, чрез  въвеждането на повече иновации, закупуване на нови машини, оптимизиране на производството и разширяване на техническата база.

Клиенти на „Арексим Инженеринг“ ЕАД са фирми като мултинационалните гиганти Schneider Electric, Bosch, Liebherr, Festо, Makita и Kostal.

 Производствената база:

- Инструментално производство за проектиране и изработване на инструментална екипировка за собствени нужди и по поръчка на клиенти. То е оборудвано с CNC фрезови и ерозийни машини, които осигуряват прецизно изпълнение на произвежданите инструменти;

 - Пластмасово производство за шприцване на пластмасови детайли, което е ключов процес от дейността на фирмата и произвежда технически изделия от пластмаса. Оборудвано е с около 100 шприц машини, които осигуряват коректно и навременно изпълнение на производствените поръчки. Част от тях притежават роботизирано оборудване;

 -  Монтажно производство за асемблиране на пластмасови и метални компоненти с автоматичен, полуавтоматичен и ръчен монтаж;

 -  Тампонен и топъл фолиен печат върху готови пластмасови изделия по поръчка на клиента;

-   Ултразвуково заваряване на пластмаси от различни материали;

-  Две измервателни лаборатории за контрол на качеството, оборудвани с две 3D координатни измервателни машини, два измервателни микроскопа, специфична измервателна апаратура и други прецизни измервателни уреди. Цялостната производстване дейност в „Арексим Инженеринг“ ЕАД е подкрепяна от собствени  Логистичен отдел, Проекти и Качество, благодарение на които фирмата заема ключово значение във веригата за доставки на лидери на междунаридния пазар.

Развойна дейност: Производството се подпомага от собствен отдел  R&D, който в тясно сътрудничество с нашите клиенти допринася за обновяване и допълване на производствената програма.

Сертифициране: Дружеството е сертифицирано по интегрираната система за управление на качеството и околната среда.

Служители: Предпоставка за устойчиво развитие на „Арексим Инженеринг“ ЕАД са  натрупаният богат опит през изминалите години, съвременната база и оборудване и най-вече квалифицирания и добре подготвен персонал. 

Във фирмата ни работят над 800 човека – оператори, инженери и експертен състав с богати познания и способности в своята област, с различен опит, интереси и произход, но обединени от обща цел – постоянно усъвършенстване и развитие. Създадени са благоприятни условия на труд, добра работна атмосфера и колегиалност. Равните възможности за подбор и развитие са основен мотивиращ фактор за участието на нашите служители в обучения и желание за повишаване на тяхната квалификация. 

Корпоративна социална отговорност: Част от интегрираната система за управление е и корпоративната социална отговорност. Дружеството демонстрира активно отношение към своите служители и техните семейства, околната среда и обществото. Чрез организиране на благотворителни акции ние доказваме и нашата ангажираност в обществени каузи.

 

Работната среда във фирмата/организацията е...

Основна цел на политиката на ръководството е да се стреми към подобряване на качеството на предлаганите продукти, удовлетворяване изискванията и очакванията на клиентите ни, както и постигане на съответствие с местни, национални и международни изисквания по околна среда и опазване здравето и безопасността на персонала. 

Арексим Инженеринг предоставя качествени услуги чрез практики, които гарантират безопасна и здравословна работна среда за нашите служители и които намаляват влиянието върху околната среда.

Арексим Инженеринг е сред компаниите подкрепили принципите на Глобалния договор на ООН, насочени към прилагането на отговорни бизнес практики в сферата на правата на човека, трудовите норми и опазването на околната среда.

Разположена в сърцето на Родопите, водена от мотивиран колектив от специалисти, пример за съхранение и развитие на най-добрите традиции в машиностроенето в контекста на динамично развиващия се и глобален пазар, Арексим Инженеринг се изправя пред предизвикателството да се утвърди като водеща европейска компания в своя бранш.

Амбициозната цел на Арексим Инженеринг е да превърне град Смолян във все по-привлекателно място за живеене и работа, като привлича все повече млади хора в града, давайки им възможност за професионална реализация и развитие.

 

Искам да видя в кандидатите за стаж/работа...

Вдъхновени, можещи и уверени хора

 

В CV-то на кандидата...

Автобиографията не е просто документ. Тя говори вместо нас. Автобиография е добре да е интригуваща и впечатляваща. Хубаво е да покажем чрез нея в кои професионални области сме най-добри, в какво образование и допълнителни курсове сме инвестирали време и най-важното – в каква посока искаме да се развиваме и кои наши качества и опит ще ни помогнат за това развитие.

 

В мотивационното писмо да личи...

Конкретно мотивацията си за кандидатстване точно по тази обява, точно в нашата компания.

 

Впечатлява с...

Откритата комуникация, увереност, компетентност

 

На въпросите отговаря...

Говори премерено и ясно

 

Кандидатът не бива да допуска...

Да не се подготви предварително за интервюто защото това ще  му  попречи  да се представи по най-добрия начин.

 

Споменът от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа...

Прекрасни