Борис Георгиев - Управител на ТЕХНОКОРП ЕООД..." Отговорност, желание за усвояване на нови знания и усъвършенстване. Откритост и честност. Самодисциплина."

На въпросите ни, относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо", отговаря Борис Георгиев - Управител на ТЕХНОКОРП ЕООД

 

Име на фирмата/организацията:

ТЕХНОКОРП ЕООД

 

Дейността на фирмата/организацията е...

Търговия с металорежещи инструменти и технологична екипировка. Ремонт на металорежещи машини.

 

 

Работната среда във фирмата/организацията е...

Мотивираща, предразполагаща за постигане на поставените цели. Взаимно съдействие. Необходимото техническо оборудване е осигурено.

 

 

Искам да видя в кандидатите за стаж/работа...

Мотивация за изпълнение на ежедневните задължения. Отговорност, желание за усвояване на нови знания и усъвършенстване. Откритост и честност. Самодисциплина.

 

 

 В CV-то на кандидата...

Кратка, но точна, ясна и добре структурирана информация за образование, специалност, умения. Опит, ако има.

 

 

В мотивационното писмо да личи...

Интерес към конкретната позиция. Използването на шаблонни писма не е добре прието.

 

 

Има интерес към...

Желание за развитие в търговската сфера, както и натрупване на богати и специфични инженерни знания, които да използва целенасочено в търговския подход към клиента.

 

 

 Впечатлява с...

Желание за анализ и реална преценка при възникване на казуси и ситуации. Добри комуникационни умения, с които да защитава фирмените интереси и имидж пред клиентите. Самокорекция.

 

 

На въпросите отговаря...

Кратко, стегнато, синтезирано и аргументирано.

 

 

По време на интервюто да оставам с усещането за...

Лекота в комуникацията, заинтересованост от дейността на фирмата и конкретните задължения на длъжността. Откритост, честност.

 

 

Кандидатът не бива да допуска...

Впечатление за липса на умение да комуникира свободно. Липса на мотивация и заинтересованост. Липса на представа за търговски взаимоотношения. Некоректни квалификации по адрес на различни хора /преподаватели, колеги, клиенти, партняори, фирми, в които е бил ангажиран в миналото/.

 

 

Споменът от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа...

Добре подготвен и мотивиран човек.