Бояна Петкова, Head of Talent Acquisition от Amusnet Interactive..."В кандидатите за работа търсим най-вече мотивация, желание за развитие, ангажираност и отдаденост."

На въпросите ни относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо", отговаря Бояна Петкова, Head of Talent Acquisition от Amusnet Interactive.

 

 

 

Дейността на фирмата/организацията е...

Amusnet Interactive е софтуерна компания, която разработва онлайн софтуерни и игрални решения от ново поколение. Игровото съдържание е налично в уеб страниците на над 750 оператора в целия свят.  Amusnet Interactive заема първо място сред 50-те най-рентабилни компании в България и се развива със сериозни темпове в глобален мащаб.

 

Работната среда във фирмата/организацията е...

Тук цари любопитство и проактивност. Постоянно търсим иновативни подходи и решения, които да отговорят на бързия темп на развитие на компанията и на изискванията на високонурентната среда, в която оперираме. Насърчаваме креативността и помагаме на хора с различни таланти да се развиват. Като част от развлекателната индустрия, играта и забавлението са основа на нашата работна култура. Подкрепяме устойчивото развитие и разработваме проекти, свързани с опазване на околната среда, достъпно образование и интеграция на хора в неравностойно положение.

 

Искам да видя в кандидатите за стаж/работа...

В кандидатите за работа търсим най- вече мотивация, желание за развитие, ангажираност и отдаденост. Особено, ако тепърва започват своя кариерен път. За нас са изключително важни личностните качества на човек и как той би се вписал в екипа.

 

В CV-то на кандидата...

е добре да се видят всички допълнителни  курсове, стажове и всякакви странични източници, от които черпи информация. Важно качество на кандидата е проактивността и това да знае как да си набави допълнителна литература и документация, с която да надгражда знания.  

 

В мотивационното писмо да личи...

В мотивационното писмо кандидата трябва да се постарае да опише какво знае за потенциалния си работодател. Прави много добро впечатление, ако човек се е поинтересувал и е избрал работодателя си, синхронизирайки своите ценности и принципи с тези на компанията. Писмото допринася за ценността на автобиографията, към която е прикрепено, затова е добре да се изтъкнат конкретни способности и постижения, които могат да са от полза на работното място. 

Особено ако е кандидат за стаж, добре е той/тя да сподели какво за него представлява тази възможност и какви са плановете му/й след това.

 

Има интерес към...

Най- вече към технологиите и към това да се развиват професионално и като личности.


 

Впечатлява с...

Проактивност, наличие на базови технически знания и меки умения, които да му бъдат достатъчна основа, върху която да надгражда. Страхотно впечатление прави, ако кандидата предварително се е запознал с дейността на компанията и има конкретна причина да се насочи към нея.

 

 

На въпросите отговаря...

Без да се притеснява, че ще сгреши и с проявена логика.

 

По време на интервюто да оставам с усещането за...

това, че кандидата е ангажиран. Ценим когато ни задават въпроси и получаваме обратна връзка за процеса по подбор. Това за нас е индикатор за тяхната заинтересованост към компанията.

Исреността и начина на комуникация също са много важни за екипната работа, на която ние отдаваме голямо значение.

 

Кандидатът не бива да допуска...

липсата на практически опит в корпоративна среда или опит с участие в интервюта да влияе на представянето му. Ние сме наясно, че за някои кандидати ще бъдем пръв работодател, затова се стараем да предразполагаме всички, така че те да покажат пълния си потенциал.

 

Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа...

беше с кандидат за стаж, след което останах с много добри впечатления. Момичето беше доста притеснено в началото, тъй като сменяше изцяло областта, в която се е развивало до момента, но въпреки това показа завиден потенциал и знания и след като доказа, че има и огромно желания беше одобрена. Вече е част от екипа и разработва Софтуер.