Екип Подбор, САП Лабс България..." Искам да видя в кандидатите за стаж/работа мотивация, желание за учене на нови технологии, придобиване на умения.

На въпросите ни относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо", отговаря Екип Подбор, САП Лабс България

 

Дейността на фирмата/организацията е ...

SAP Labs Bulgaria има ключова роля в дефинирането и разработването на облачната платформа на SAP – SAP Business Technology Platform. Технологиите, с които се работи в компанията, са разнообразни - Java, JavaScript, Go, Ruby, Python, C++, Perl, ABAP и др.

 

Работната среда в организацията предоставя ...

Прозрачност и свободна комуникация, възможност за придобиване на нови умения и обучения, баланс между работа и личен живот, както и висок екипен дух.

 

Искам да видя в кандидатите за стаж/работа...

Мотивация, желание за учене на нови технологии, придобиване на умения. Не на последно място – да са си направили труда да се запознаят с достъпната информация за културата на компанията, както и нейните продукти. 

 

В CV-то на кандидата...

В CV-то на кандидата очакваме да откриемрелавантни знания и интереси спрямо позицията, към която е проявил интерес.

 

Има интерес към...

Cloud, Java, JavaScript, Go, Ruby, Python, C++, Perl, ABAP

 

Впечатлява с ...

Аналитично и логическо мислене, амбиция, любопитство, визия за бъдещето.

 

На въпросите отговаря...

Структурирано, максимално изчерпателно. Винаги се радваме, когато срещу нас стои събеседник, който с удоволствие участва в разговора, буден, мислещ. Един кандидат представя себе си в най-добрата светлина тогава, когато говори открито за себе си.

 

По време на интервюто да оставам с усещането за взаимен интерес.

Тези срещи не бива да се усещат като разпит, а като диалог – така разговорът е най-ползотворен и за двете страни.