Христина Милушева , Мениджър ЧР в GIlat Satellite Network... "Увереност във собствените си способности и умения"


 

На въпросите ни, относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо", отговаря  Христина Милушева, Мениджър ЧР в GIlat Satellite Network

 

Име на фирмата/организацията:

GIlat Satellite Network

 

Дейността на фирмата/организацията е...

Телекомуникации.

 

Работната среда във фирмата/организацията е...

Приятна и динамична.

 

Искам да видя в кандидатите за стаж/работа...

Желание за кариерно развитие, ентусиазъм и умение за работа в екип.

 

 В CV-то на кандидата...

Трябва да са описани добре всички умения, проекти и задачи, по които е работено до сега.

 

В мотивационното писмо да личи...

Че кандидата се е запознал с дейността на фирмата, където кандидатства и иска да се развива точно там.

 

Има интерес към...

Проектите, с които се занимава компанията, както и интерес да се учи и развива.

 

 Впечатлява с...

Дисциплина, отговорност, знания.

 

На въпросите отговаря...

Точно и ясно.

 

По време на интервюто да оставам с усещането за...

Увереност във собствените си способности и умения.

 

Кандидатът не бива да допуска...

Много технически грешки.

 

Споменът от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа...

Кандидатът беше подготвен с информация за нашата фирма, отговаряше на изискванията и на въпросите точно и коректно, знаеше перфектно английски език и беше ентусиазиран да работи със международен екип.