Мария Чинчева, HR Business Partner в Walltopia Group..."Искам да видя в кандидатите за стаж/работа лична мотивация за развитие, висока енергия, любопитство отвъд преките задачи и задължения"

На въпросите ни относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо", отговаря Мария Чинчева, HR Business Partner в Walltopia Group.

 

Дейността на фирмата/организацията е...

Производство на катерачни стени и съоръжения за активно забавление

 

Работната среда във фирмата/организацията е...

Ориентирана към създаване на стойност и измерими резултати.

 

Искам да видя в кандидатите за стаж/работа...

Лична мотивация за развитие, висока енергия, любопитство отвъд преките задачи и задължения – желание да познава тяхното въздействие към цялата организация , умение да задава въпроси. Задълбоченост и умение за поемане на отговорност.

 

В CV-то на кандидата...

Приемственост – между образование и работен опит (когато има такъв). Подкрепа на образованието с лични проекти или инициативи, които да скъсяват пропастта между теория и практика.

 

Има интерес към...

Към неговата функция и поле на знания, но и едновременно с това – връзката и в цялостния бизнес на компанията.

 

Впечатлява с...

... с това, което ние наричаме „да си е направил домашното“ – т.е. да не очаква ние да разкажем всичко за бизнеса по време на първото интервю, а да има идея къде е и защо иска да се присъедини именно към нас. Но най-вече – задълбоченост. Да демонстрира знания по предмета си и да ги защити с примери.

 

На въпросите отговаря...

Кратко, ясно, но и едновременно това – задълбочено. Ако не знае нещо, казва. И по възможност – без генерализации и buzz words :)

 

По време на интервюто да оставам с усещането за...

... неслучаен, а обмислен избор, в подкрепа на професионалното му развитие. Създава впечатление, че може да чува и мисли.

 

Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа...

Последното ми интервю беше с кандидат от ТУ , първа година в специалност „Мехатроника и Информационна Техника“ на немски език. Макар и съвсем в началото на кариерния си път, кандидата ни впечатли именно с желание за развитие и възможността да защити знанията си до момента, а там където има пропуски – да чуе обратната връзка като надграждаща.