Мария Георгиева Гочева-Рангелова – Експерт, управление на Човешките ресурси в "Данфос" ЕООД

На въпросите ни, относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо", отговаря  Мария Георгиева Гочева-Рангелова – Експерт, управление на Човешките ресурси  в Данфос ЕООД

 

Име на фирмата/организацията:

Данфос ЕООД

 

Дейността на фирмата/организацията е...

Разработване на иновативни енергийни решения, които да помагат за смекчаване на изменението на климата, редуциране на СО2 емисиите, осигуряване на високо технологични решения за индустрията и подобряване на качеството на живот.

Danfoss инвестира в бъдещето, за да помогне на клиентите и партньорите си да предприемат действия за  изграждането на по-зелено бъдеще на планетата ни.

Конкретно в България, компанията е представена чрез сегмент „Климатични решения“ и произвежда продукти за жилищно отопление.

 

 

Работната среда във фирмата/организацията е...

Считаме себе си за компания с високо ниво на професионализъм и представяне, затова и работата в Данфос е динамична, интензивна и предизвикателна, но и изпълнена със смисъл, знаейки, че всички ние работим в посока за повлияване на климатичните промени. Мисълта за клиента е водеща в работата на всеки от нас. Стремим се да работим екипно за постигаме на целите на компанията и да имаме етични взаимоотношения и приятна работна среда.

 

 

Искам да видя в кандидатите за стаж/работа...

Върешна мотивация, желание да допринасят за позитивно повлияване на климатичните промени, влагане на енергия в работата, поведение на екипен играч и разбиране на ползите от екипната работа.

 

 

 

 В CV-то на кандидата...

Насоченост, интереси, амбиция, целеполагане и осъзнатост на собствените желания и посока за развитие.

 

 

 

В мотивационното писмо да личи...

Че студентът иска стаж точно в Данфос и именно това е желаната сфера за бъдещо развитие.

 

 

 

Има интерес към...

Управление на качеството и анализ на несъответствията. Подобрения и оптимизации.

 

 

 Впечатлява с...

Самоорганизираност и смели идеи.

Мисленето в посока постоянно подобрение е истинска философия в Данфос, така че ще сме щастливи да разпознаем същото ДНК в нашите стажанти.

 

 

 

На въпросите отговаря...

Открито.

 

 

 

По време на интервюто да оставам с усещането за...

Че студентът проявява искрен интерес и че приема трудностите като предизвикателствата.

 

Кандидатът не бива да допуска...

За нас е достатъчно кандидатът да е себе си. Всичко останало е допустимо.

 

 

Споменът от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа...

Беше съвсем наскоро с млада амбициозна дама, която показа фокусиран интерес и целенасоченост.