Майя Пейчева-Такева, Мениджър "Човешки ресурси" в Хюлед-Пакард Глоубъл Деливъри България Център ЕООД (Хюлед-Пакард ГДБЦ ЕООД): "Дългосрочни взаимоотношения и желание за развитие."

 

На въпросите ни, относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо", отговаря  Майя Пейчева-Такева, Мениджър ЧР в Хюлед-Пакард Глоубъл Деливъри България Център ЕООД (Хюлед-Пакард ГДБЦ ЕООД)


Дейността на фирмата/организацията е...

Предоставяне на услуги и решения в сферата на информационните технологии. През 1939, Бил Хюлет и Дейв Пакард, приятели от колежа стават бизнес партньори и основават стартъп в Силиконовата долина. Компанията стартира в гараж в Пало Алто. Започвайки с осцилатори, двамата приятели изграждат основата на фирма, която ще се превърне в глобален лидер в корпоративните технологии. Повече от 75 години по-късно, нашият успех е видим чрез желанието на нашите служители да създават многозначителни иновации за клиентите и партньорите ни по целия свят. Ние сме водени от нашата мисия да помагаме на клиентите ни да използват технологиите, за да превръщат идеите си в добавена стойност, и да им даваме възможност да трансформират индустрии, пазари и животи. Ние опростяваме концепцията за Hybrid IT, силата на Intelligent Edge и предоставяме нужната експетиза, за да „се случва“ всичко.

Работната среда във фирмата/организацията е...

Мултикултурна с високо ниво на етика, ценности и сплотена организационна култура. Сформираните вътрешни за компанията програми и ресурсови групи насърчават мотивацията и развитието на служителите, дават видимост на постиженията чрез личен пример и добри практики. Богатите Уелнес програми подпомагат грижата за служителите и тяхното физическо и психическо здраве. Не на последно място, компанията предоставя достъп до голям избор от обучения и менторски програми с цел кариерно развитие и възможности за специализиране в конкретна област не само на информационните технологии, но и сред широк кръг не-технически специалности.

Искам да видя в кандидатите за стаж/работа...

Мотивация, отговорност, екипна работа, поемане на предизвикателства, желание за развитие и любопитство.

В CV-то на кандидата...

Да има подходящо образование и/или специализации, да личи езикова грамотност и обосновано развитие, активност в програми и активности в сферата на техния професионален и/или личен интерес.

В мотивационното писмо да личи...

Собствен стил, целенасоченост, конструктивна амбиция и желание за развитие и постоянно учене.

Има интерес към...

Сферата, кариерно развитие, придобиване на нови знания, поемане на предизвикателства и готовност за постоянно учене.

Впечатлява с...

Креативност, съобразителност, адаптивност, позитивизъм, добра преценка на време и срокове, информираност за продукти и услуги на компанията, готовност да допуска грешки и да се учи от тях, желание да предлага, променя и да действа активно.

На въпросите отговаря...

Уверено и добре обосновано.

По време на интервюто да оставам с усещането за...

Дългосрочни взаимоотношения, желание за развитие. Да бъде мотивиран и целеустремен кандидат, който може да работи в екип и  да се „чувства у дома си“ в мултикултурна среда.

Кандидатът не бива да допуска...

Неетични взаимоотношения и нетолератност към малцинствени групи, хора с различни възможности и други.

Споменът от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа...

Амбициозен кандидат с истински плам и силна мотивация за развитие, готов да излезе извън зоната си на комфорт, за да придобива нови качества и заедно с екипа си да постига вдъхновяващи резултати.