Венцислав Петров, HR специалист в Нетера ЕООД..." Искам да видя в кандидатите за стаж/работа откритост и стремеж към развитие."

На въпросите ни, относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо", отговаря Венцислав Петров, HR специалист в Нетера ЕООД.

 

 

Име на фирмата/организацията:

Нетера ЕООД

 

 

Дейността на фирмата/организацията е...

Нетера е доставчик на глобална свързаност и телекомуникационни решения с над 25 години международен опит.

 

 

Работната среда във фирмата/организацията е...

Мотивираща, предразполагаща за постигане на поставените цели. Взаимно съдействие. Необходимото техническо оборудване е осигурено.

 

 

Искам да видя в кандидатите за стаж/работа...

Откритост и стремеж към развитие. Няма умение или компетенция, които да не могат да бъдат усвоени, ако има желание за това.

 

 

 В CV-то на кандидата...

Трябва прегледно, логично и конкретно да са описани професионалния и образователен опит.

 

 

 

В мотивационното писмо да личи...

Защо кандидатът е избрал точно тази позиция и точно в нашата компания.

 

 

 

Има интерес към...

Работата, с която ще се занимава и възможностите за бъдещо развитие.

 

 

 

 Впечатлява с...

 Комуникация и искреност, без да използва прекалено много  клишета и заучени фрази.

 

 

На въпросите отговаря...

Конкретно, изчерпателно и подкрепено с примери.

 

 

 

По време на интервюто да оставам с усещането за...

Увереност, спокойствие и  способност за трезви разсъждения.

 

 

 

Кандидатът не бива да допуска...

Да се яви на интервю, без да e прочел внимателно описанието на позицията и поне в основни линии да се е запознал с дейността на фирмата.

 

 

 

Споменът от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа...

Мотивиран и интересен млад човек, който е решил напълно да промени посоката на професионалното си развитие – след дълги години в Продажби, сега се насочва в посока Системна администрация и поддръжка. Понякога желанието и целеустремеността са по-важни от натрупания опит. Както е казал Хенри Форд: “Независимо дали смяташ че можеш, или не можеш нещо – и в двата случая си прав“.