Верина Лефтерова - Старши специалист Човешки ресурси в Progress..." Вдъхновяващо е да си част от организация, която е еталон за високо качество, и да работиш редом с изключителни професионалисти"

На въпросите ни относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо", отговаря Верина Лефтерова, старши специалист Човешки ресурси в Progress.

 

 

Дейността на фирмата/организацията е...

Progress предлага водещи продукти за разработка и управление на бизнес приложения. Цялостното продуктово портфолио на компанията е създадено с цел повишаване продуктивността на технологичните екипи. Над 100 000 корпоративни клиенти и общност от 3 млн. разработчици разчитат на Progress в създаването на приложенията си. Сред ключовите продукти, разработвани в България, са платформата за управление на съдържанието и дигитални преживявания Progress Sitefinity, водещите инструменти за разработчици Progress Telerik и Progress Kendo UI, първото по рода си решение  за дизайнери и разработчици Progress Unite UX и др. 

 

Работната среда във фирмата/организацията е...

Изключително задружна, позитивна, стимулираща иновативното мислене и постоянното усъвършенстване. Вдъхновяващо е да си част от организация, която е еталон за високо качество, и да работиш редом с изключителни професионалисти от най-различни области, които не спират да се развиват.

 

Искам да видя в кандидатите за стаж/работа...

Защо искат да се развиват в дадената сфера и каква е тяхната мотивация. След това с колегите от различните екипи пристъпваме към оценка на някои основни познания и умения. Ако говорим за технически позиции, това биха били основи на програмирането, аналитично мислене, умения за търсене и анализ на информация, добри „меки умения“ и не на последно място - изявен интерес към работата в Progress.

 

В CV-то на кандидата...

В автобиографията е хубаво да присъства ясна информация за образованието и практическия опит на кандидата. Не е необходимо да се включват много детайли - от образованието може да се споменат някои основни дисциплини и заглавие на дипломна работа/ проект например. Винаги съветвам кандидатите да създават свое портфолио с проекти, върху които са работили. Така, дори да нямат още практически опит, можем да оценим по-обективно уменията им.

 

В мотивационното писмо да личи...

Като част от процеса на селекция не изискваме мотивационно писмо. Обсъждаме мотивацията през различни въпроси по време на първоначалния разговор по телефона и на последващото интервю.

 

Има интерес към...

Прави много хубаво впечатление, когато кандидатът има интерес към конкретната позиция и Progress като компания и когато се припознава с ценностите на компанията. Важно е да има желание да учи и да се развива, да бъде проактивен и екипен играч, да умее да дава и получава градивна обратна връзка.

 

Впечатлява с...

Кандидатите за работа, които са ме впечатлили, са успяли да го направят най-вече заради своята усърдност и стремеж да се развиват. Възхищавала съм се на кандидати, които добре знаят какво търсят като длъжност, среда на работа, ценности на компанията и споделят, че Progress е именно тяхното място, заради това.

 

На въпросите отговаря...

Винаги е хубаво да разговаряш с откровени кандидати, които са наясно какво търсят в дадена работна възможност, говорят в конкретика и с примери.

 

По време на интервюто да оставам с усещането за...

Усещането, че участваш в равностоен диалог, е важно за всички участници в интервю процеса. На мен лично ми допада, когато кандидатът отсреща също има въпроси и проявява отношение към предоставената възможност. Вярвам, че изборът е взаимен и, за да бъде информиран, е важно и двете страни да получат необходимата информация.

 

Кандидатът не бива да допуска...

Колкото и тривиално да звучи, кандидатът не бива да допуска грешки и неточности в автобиографията си. След това при разговор не бива да демонстрира липса на предварителна подготовка - да не е прочел за компанията, продукта или ролята. Добро впечатление прави, когато кандидатът успее да представи в най-добра светлина уменията си спрямо изискванията за позицията.

 

Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа...

Последното интервю е от миналата седмица и премина страхотно. Кандидатът не си търсеше активно работа, но името на Progress и продуктът са го мотивирали да кандидатства. Човекът е с разнообразен дългогодишен опит, но преди няколко години решава да се занимава с програмиране. Успя да покаже добри технически умения, а това, което ни впечатли най-много, бе желанието му да работи по добри практики, да пише качествен код и да създава продукт с висока добавена стойност.