Яна Папардова Мениджър Човешки Ресурси..." В кандидатите за работа искам да видя готовност да се раздават, ентусиазъм, любопитство, енергия и уважение към работата."

На въпросите ни относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо", отговаря Яна Папардова, Мениджър Човешки ресурси в Schwarz IT Bulgaria.

 

Име на фирмата/организацията:

 Schwarz IT Bulgaria

 

 

Дейността на фирмата/организацията е...

Продължение на германската IT структура обслужваща цялата група Шварц. Експертизата ни в България е в сферите на development, infrastructure administration, application support & BI, AI and Data Services.

 

 

Работната среда във фирмата/организацията е...

Ентусиазирана, иновационна, пълна с амбициозни, работливи, шарени хора, които винаги гледат напред.

 

 

Искам да видя в кандидатите за стаж/работа...

Готовност да се раздават, ентусиазъм, любопитство, енергия и уважение към работата.

 

 

В CV-то на кандидата...

Очакваме да видим, както факти така и допълнителни интереси на кандидата показващи неговата ангажираност и целеустременост.

 

 

В мотивационното писмо да личи...

Мотивационното писмо вече доста остаря като форма за кандидатстване и не носи същата добавена стойност към процеса. Вместо мотивационно писмо предпочитаме например да видим линк към git hub, който показва конкретни разработки дори и да са съвсем базови.

 

 

Има интерес към...

Участието в спортни инициативи на фирмата, клубове за споделяне на интереси, благотворителни каузи. Ние не се състоим само от работата си и искаме да видим и човешката страна на нашите кандидати.

 

Впечатлява с...

Отзивчивост, спонтанност и съобразителност.

 

 

На въпросите отговаря...

Изчерпателно, дава примери, изслушва добре и подпомага разговорът да бъде дискусия, а не разпит.

 

 

По време на интервюто да оставам с усещането за...

Интерес към работата, ежедневието, живота на компанията и каузите зад които стои.

 

 

Кандидатът не бива да допуска...

Закъснение, арогантно и надменно държание, пренебрежително отношение към присъстващите и работата.

 

 

Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа...

Словоохотлив, енергичен, отзивчив, но не напълно откровен какво всъщност той търси в бъдещият си работодател, което е изключително важно за нас.

 

 

Впечатленията ми от студентите, провели стаж в организацията ни

Малко уплашени и объркани, но подхождащи с ентусиазъм, търсещи и намиращи знание.

 

 

Най-ценните съвети към студентите, които кандидатстват при нас…

Отнесете се със същото уважение и внимание към процеса на кандидатстване, който бихте искали да видите, че се отнася и към вас самите. Бъдете подготвени, имайте списък със собствени постижения, неща, с които се гордеете, цели, които искате да постигнете и ни разкажете за тях.

 

 

Младежите, които стартират висшето си образование са…

Изключително добре осведомени и любопитни към случващото се около тях, но в същото време сякаш остават предпазливи и дори леко пасивни в своите действия за кариерно развитие.