Начало > Регистрирани работодатели > ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

http://www.eso.bg/

Електроенергиен системен оператор ЕАД е собственик на електропреносната мрежа на България и единствената компания, която осъществява управлението на електроенергийната система на страната.

Със своите над 15 700 км. електропроводни линии и 298 подстанции, ние осигуряваме преноса на електричеството от производителите до потребителите и гарантираме връзката на нашата електроенергийна система с останалата част на Европа.

За експлоатацията и поддръжката на нашите съоръжения се грижат близо 4000 високо квалифицирани служители в цялата страна.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД