Информация

Обява RIM Engineering
Каталог на отличени студенти на ТУ-София: ИзявениТЕ
Стажантски позииции
Стажантска програма на Актавис 2018
"CEO за един месец" стартира регистрация за участие за 2018г.
Кариерен навигатор 2018г.
Весели празници
Обяви Монди
Кариерен навигатор 2017г.
Франкофонски перспективи
СИКО Транс
BMW Internships
Жената инженер
Подготовка на новото издание на кариерния пътеводител „Моята кариера“ на Karieri.bg
Стажантска програма на IBM
Весели коледни и новогодишни празници!
Презентация на ЦКВ BG
Правилник за дейността и правила за извършване на услуги на ЦКВ
Дарителска кампания "Ако си дал, не си живял напразно..."
Референции за дейността на Център "Кариера и възпитаници (алумни)"
Корица 7
Корица 1
Корица 2
Корица 3
Корица 4
Корица 5
Корица 6